Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu

Zpracování údajů na základě souhlasu k odběru newsletteru

Poskytnutí osobních údajů

Návštěvník e-shopu profiobchod.eu jako fyzická osoba (dále jen „Subjekt údajů“) vyplněním a odesláním své emailové adresy v žádosti o zasílání newsletteru Správce uděluje Správci souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“) dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále též jako „GDPR“). Tento souhlas je udělován rovněž podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Správce v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytuje Subjektu údajů dle čl. 13 GDPR níže uvedené informace.

Správce bude na základě uděleného Souhlasu o Subjektu údajů zpracovávat následující osobní údaje:
- emailová adresa;

Účel zpracování osobních údajů

Správce bude na základě tohoto Souhlasu zpracovávat Osobní údaje pro zasílání obchodních sdělení Správce, zejména zasílání slev na zboží nabízené Správcem, zasílání nabídek a informačních e-mailů o zboží a službách nabízených Správcem a dalších reklamních, marketingových či obchodních sdělení Správce, včetně provádění průzkumů trhu Správcem.

Ze strany Správce nedochází na základě Souhlasu k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Udělení Souhlasu není smluvním požadavkem Správce a není jím podmíněno další trvání jakéhokoli vztahu.

Další příjemci osobných údajů 

Osobní údaje Subjektu údajů mohou být Správcem zpřístupněny těmto třetím osobám:
- osobám poskytujícím Správci a/nebo dalším příjemcům serverové, webové, cloudové nebo IT služby.

Správce nemá v úmyslu předat Osobní údaje Subjektu údajů do třetí země či mezinárodní organizaci.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje Subjektu údajů budou Správcem zpracovávány po dobu potřebnou k naplnění účelu zpracování Osobních údajů, nejdéle však pět (5) let od udělení Souhlasu.